Địa chỉ: No. 110-2, Longxing 3rd Vil., Tanzi Dist., Taichung City 427002, Taiwan (R.O.C.)

ĐT: +886 4 25394123

Fax: +886 4 25394222

Email: service@kosoku.com.tw

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều